Ghendtsche Tydinghen

Afgelopen woensdag gaf Frank Gelaude in LDC De Thuishaven een voordracht over de Gentse waterhuishouding tussen 1200 en 1500. In de hoop dat dit een artikeltje voor deze blog opleverde, ben ik gaan luisteren. Een interessante lezing, maar de wijk Rabot-Blaisantvest kwam nauwelijks aan de orde.

Meneer Gelaude had voor de gelegenheid een stapeltje ‘Ghendtsche Tydingen’ en nog wat foldertjes meegebracht en nodigde na afloop iedereen die geïnteresseerd was uit om een exemplaar mee te nemen. Op goed geluk pakte ik nummer 4-5 van de 47e jaargang uit 2018.

Daarin stond het artikel ‘Getuigenissen van Gentse dwangarbeiders in WO I, een door Jean Paul De Cloet in het Nederlands vertaalde versie van ‘Les déportations de civils belges en Allemagne et dans le nord de la France’ van René Henning (1919). De opgeroepen mannen werden in de grote textielfabrieken in onze wijk bijeen gebracht. In totaal 33 getuigenissen. Eén ervan woonde vlakbij.

Alidor De Smet, geboren in Gent op 28 december 1884, gedomicilieerd in Gent, IJskelderstraat 109.

‘Ik werkte in Senon en in Amel bij de bouw van ondergrondse schuilplaatsen in gewapend beton voor kanonnen en machinegeweren, en bij het graven van loopgraven. Ik heb ook prikkeldraad moeten spannen. We hadden de indruk dat we een nieuw front aan het voorbereiden waren. De obussen vielen rondom ons, maar niet op onze barakken. Deze waren goed zichtbaar vanaf het front van de Fransen en de Geallieerden en deze vermeden het om op ons te schieten. Rechtover onze barakken zweefde een kabelballon van de Duitsers.’

Senon ligt ongeveer 30 km ten noord-oosten van Verdun.

Ghendtsche Tydingen | 47e jaargang | nr. 4-5 | juli – oktober 2019