Geen reclamedrukwerk | Geen regionale pers

Heeft het plakken van de sticker ‘Geen reclamedrukwerk | Geen regionale pers’ nog wel zin? Het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk door individuele bedrijven is afgenomen. Bij een eerste klacht krijgt het bedrijf een waarschuwing. Bij de tweede een boete en bij de derde worden juridische maatregelen getroffen.

Momenteel worden reclamefolders van meerdere bedrijven tegelijk in pakketten verspreid. Vaak door BPost. Die laat zich voor de dienst betalen en trekt zich niets van de stickers aan. Onlangs heb ik een bundeltje samen met een klacht opgestuurd naar de Milieu Dienst van Stad Gent op de Botermarkt. Het antwoord luidde: U moet klacht indienen bij BPost.

Is het niet aan Stad Gent om BPost terecht te wijzen. Zij geeft de sticker uit. Zonder passende sancties heeft de sticker geen enkele zin. Of geldt de regel enkel voor kleine zelfstandigen zoals pita zaken en pizzaria’s?