Geen beter middel

Geen beter middel om uw geest te scherpen dan een andere scherpe geest, en dan liefst één waarmee u het oneens bent.