Facebook

Facebook heeft de neiging mensen op te sluiten in een bubbel van gelijkgezinden.

Liesbeth Van Impe (De Gentenaar)