Een samenleving

Een samenleving kan je beoordelen aan de manier waarop ze omgaat met haar ouderen.

Claude Lévi-Strauss | Filosoof | De Gentenaar