Een ongeval

Een ongeval gebeurt in een fractie van een seconde, de nasleep duurt je hele leven.

Els Bellens | Veroorzaker van een ongeval | Zeno De Morgen