Een man zonder hartstocht

Een man zonder hartstocht, een volkomen onberispelijk mens, is een wanstaltig wezen, een embryonale engel aan wie geen vleugels zijn gegroeid.

Bart Van Loo | Zeno | De Morgen