Edibox

Het braakliggende veldje aan het Griendeplein heeft door de jaren heen al verschillende bestemmingen gekregen. In 1992 bouwde het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK) er een houten clubhuis. Het VFIK had als doel de leef- en omgevingskwaliteit in de wijk te verbeteren. In Rabot waren weinig gelegenheden voor sociaal contact.

Na de ingebruikname in 2004 van het gloednieuw buurtcentrum in de Jozef II-straat stond het gebouw leeg. Vervolgens werd het tijdelijk gebruikt door de Turkse jongerenwerking Özburum. Op zondagmorgen organiseerde de Unie van Turkse Verenigingen (UTV) er Nederlands les voor kinderen.

Nadat het clubhuis was afgebroken werd het buurtwerk voortgezet in een container. Het in gebruik nemen van die container had nogal wat voeten in de aarde, omdat de elektriciteitskast op een technisch ongunstig punt stond. Özburum en UTV hebben inmiddels een vaste stek gevonden en de container is verwijderd.

Het lapje grond krijgt nu een heel nieuwe invulling met Edibox. Een moestuinproject waar kinderen een totaalbeleving ervaren: van zaadjes tot gezond en lekker op je bord. Daarnaast gaan kinderen via wetenschap experimenteren en de natuur ontdekken.

Griendeplein