De opmerkelijke

De opmerkelijke verschillen tussen wij en zij verblinden ons voor de vele gelijkenissen achter de diverse levensvormen op onze aardkloot.

Hans Van Dyck | Professor gedragsecologie | De Morgen