De laagopgeleide arbeidersklasse

De laagopgeleide arbeidersklasse heeft het gevoel gekregen dat de hoogopgeleide elite vol minachting op hen neerkijkt.

Michael J. Sandel | Politiek filosoof | Zeno De Morgen