De kilometerheffing

De kilometerheffing zit eraan te komen. Het wordt zo almaar duidelijker dat de klimaatoplossingen bij de burger voor (nog) meer armoede en eenzaamheid zullen zorgen.

Mireille Fierens | Lezersbrieven | Nieuwsblad