De groene moskee

Eind oktober 2014 werd de bouwvergunning voor de Groene Moskee in de Gebroeders De Smetstraat verleend. De initiatiefnemer (verslik je niet) vzw Belcika-Türk islam Diyanet Vakfi Rabot Fatih Camii, heeft vergunning gekregen om het bestaande tractiestation te restaureren en een andere bestemming te geven en om daarnaast een groot stuk aan te bouwen.

De nieuwe moskee wordt daarmee de grootste van Vlaanderen (2.500 m2). De kosten zijn geraamd op 6.000.000 €.

In de eerste fase van de bouw beginnen ze met de nieuwbouw (rechts) van het gebedshuis. De werken zullen globaal 1,5 jaar duren.

Uit: Gent | Nieuwsbrief 12 | november 2018

In de tweede fase volgt de restauratie van de oude elektriciteitscentrale, die geklasseerd is. Op deze plaats komen twee grote zalen, een bibliotheek en een cafetaria. Rechts van het gebedsgebouw komen twee 23 meter hoge minaretten.

De afgelopen jaren is er aardig wat verzet geweest tegen de komst van deze mega-moskee. Chris Janssens heeft minister Homans in het Parlement gevraagd om actie te ondernemen tegen de komst van deze moskee.

Ook ter plekke heeft een grote demonstratie plaatsgevonden. Een groot deel van de Gebroeders de Smetstraat werd afgesloten. De tram werd tegen gehouden en de politie had uit voorzorg een waterkanon klaar staan. De demonstratie verliep rustig en het waterkanon bleek overbodig.

Moskee Dyanet | Gebroeders De Smetstraat