Coronavirus en Delhaize

In de Proxy Delhaize hangt het volgende bericht.

Beste klant,

Het Coronavirus heeft momenteel Europa bereikt. Delhaize volgt nauwgezet de aanbevelingen van de sector en van onze regering. We willen waken over de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers. De nodige voorzorgsmaatregelen werden nog eens meegegeven aan onze medewerkers. We rekenen er ook op dat iedereen de basisregels om zich tegen een virus te beschermen respecteert, zoals uitgelegd op de affiche van de algemene overheid.

Je Delhaizeteam

1 Was regelmatig je handen.

2 Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

3 Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

4 Blijf thuis als je ziek bent.

Alle info op: www.info-coronavirus.be

Proxy Delhaize | Wondelgemstraat 91