Coronamaatregelen | Politiecontrole

Op eerste Paasdag controleerde de politie ’s middags op de Opgeëistenlaan ‘niet essentiële verplaatsingen’.