Corona-maatregelen | Delhaize

De richtlijn om de verspreiding van het corona-virus in te dammen werd vanmorgen bij Delhaize goed nageleefd. De deuren gingen niet automatisch open en dicht. Telkens wanneer zich een klein groepje wachtenden voor de deur had gevormd, ging de deur kort open om mensen binnen en buiten te laten. Ook het verzoek om tussen 8 en 9 uur voorrang te geven aan senioren werd redelijk goed nageleefd. Toch kon ik het niet laten om een jonge vrouw die op haar dooie gemakje inkopen aan het doen was en het ook nog nodig vond om telefonisch met het thuisfront te overleggen, erop te wijzen dat inkopen doen tussen 8 en 9 uur, in verband met de Coorona-maatregelen, tijdelijk voorbehouden is aan senioren.

De rekken zijn vrij goed aangevuld.

Twee meter vóór de kassa was een paaltje geplaatst met het verzoek daar te wachten, zoveel als mogelijk is met bankcontact te betalen en een goede hoest, snuit en nies hygiëne te betrachten.

Proxy Delhaize | Wondelgemstraat 171