Cité ouvrière | Île de la Cité | The City

Parijs heeft het Île de la Cité, Londen The City en Gent de citeetjes.

Het woord cité is een verkorting van het Franse cité ouvrière. De eerste citées werden gebouwd in Engeland. Dit waren veelal compleet nieuwe vestigingen in de nabijheid van een fabriek. Het merendeel bestond uit eenvoudige arbeiderswoningen afgewisseld met enkele grote villa’s voor de directeuren en kaderleden, die we tegenwoordig CEO’s zouden noemen. De citédorpen waren vaak volledig zelfbedruipend met eigen winkels en nutsvoorzieningen. Vanuit Engeland waaide het idee over naar Frankrijk, waar in Mulhouse de eerste cité werd gebouwd.

In België verschenen de eerste citées in de streek van de kolenmijnen. Voor de ontginning van de mijnen was veel mankracht nodig. Aanvankelijk werkten er landgenoten, maar al snel werden die aangevuld met Italianen, Grieken en Spanjaarden die allemaal gehuisvest moesten worden. Na de Tweede Wereldoorlog voegden zich er ook Oost-Europeanen en nog later Marokkanen en Turken bij.

In navolging van deze citédorpen bouwden de grote textielfabrieken in Gent citées voor de werkmensen. Veelal kleine armoedige huisjes metweinig voorzieningen. In veel Gentse citées moesten de bewoners van een cité het samen stellen met één toilet.

Een aantal citées in Rabot zijn gesloopt. Waar nu het buurtcentrum gevestigd is, was ooit een citéetje en ook achter de Maria Gorettikerk (nu Blaisantkerk) was er een.

De architectuur van de geveltjes, met hun markante bakstenen decoratie en muurankers is aan het verdwijnen. In de cité in de Maria Theresiastraat is daar zelfs niets van terug te vinden. De geveltjes zijn volkomen glad ‘gerestaureerd’ en de cité is afgesloten met een groot hek.

Bron: Wikipedia