Categoriearchief: Algemeen

Werken gashouders

De omwonenden van de Tondeliersite hebben hedenmorgen een rondschrijven in de bus gekregen van Stad Gent met uitleg over de werken aan de gashouders.

De werken zijn officieel gestart. Het groen en afval rond de gashouders zijn verwijderd, en er is een 3D-scan gemaakt. Inmiddels is er ook een torenkraan geplaatst waarmee de gashouders geleidelijk gedemonteerd worden. Tegelijkertijd zullen er grondwerken worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer zullen deze werken enkele weken of maanden in beslag nemen. Dat kan enige geluidshinder veroorzaken en hinder van de stroomgroep die nodig is om de torenkraan te bedienen. Verder kan er hinder zijn door de aan- en afvoer van materialen.

Eén gashouder zal maximaal gerestaureerd worden, de andere wordt minimaal gerestaureerd. Ook de pomphuisjes, pompput en taluds (hellingen) worden aangepakt. Er wordt zoveel mogelijk geopteerd voor recuperatie van het bestaand materiaal en het gebruik van historische technieken.

Voor meer info: fm.themagebouwen@stad.gent | 09 / 267 15 90

Voortaan opent dit kantoor op donderdag om 09u30

We evolueren meer en meer naar een 24 uurs maatschappij. Sommige bakkers gaan al om vijf uur open. De meeste supermarkten openen om acht uur. Winkels die in de Wondelgemstraat op zondag open zijn, zijn meer regel dan uitzondering. In de hele stad zijn nachtwinkels te vinden. Tussen al deze maatschappelijke verschuivingen gedraagt BNP Parisbas Fortis zich als wereldvreemde bedrijf. Ze probeert haar klanten te dwingen zich aan te passen aan de moderne digitale ontwikkelingen zonder haar eigen functioneren in vraag te stellen. BNP Parisbas Fortis verkort haar openingsuren maar weer eens met een half uur.

Van een bedrijf dat aanpassingen van haar klanten vereist, mag je toch verwachten dat ze zichzelf ook aan de veranderende tijden aanpast en haar kantoren eens tot ’s avonds 12 uur open houdt of op een koopzondag.

Bovendien verzuimt ze het om de veranderde openingsuren op de websites bij te werken. Op drie van de vijf die ik controleerde stond de verouderde openingstijd vermeld.

In de digitale wereld volstaat een fotokopietje op de deur niet meer! Tijd kost geld. Dat geldt voor de bank, maar ook voor de klant.

BNP Parisbas Fortis | Kolveniersgang 2

Barabot | Down the lees

Slowcore, shoegaze, post-rock, no-wave zijn de termen waarmee zij zichzelf beschrijven op https://vi.be/downthelees.

Verwacht je aan teksten die door een Engelstalige Canadeese zangeres zijn geschreven. Laura Lee Schulz wordt daarbij begeleid door de twee Gentse muzikanten Kwinten Gluehorse en Jonathan Frederickx.

do 30 januari | Toreke | Barabot | Vlotstraat 22 | 19u30 | gratis

Assisenproces

Een paar jaar geleden dacht de buurtreporter een historisch laatste assisenproces in het gerechtshof te hebben bijgewoond.

De beslissing om een assisenproces te vervangen door een proces bij de correctionele rechtbank met drie rechters, is daarna doorkruist door een arrest van het Grondwettelijk Hof dat eind 2017 de feitelijke afschaffing van de assisenprocedure ongedaan maakte.

Woensdag worden de juryleden ingezworen die ingeloot zijn in het proces tegen dokter Joris V.H., dokter Frank D. en psychiater Godelieve T.

Tine Nys, een 38 jarige vrouw had al meermaals de wens geuit om uit het leven te stappen. Ze had vijf jaar opname achter de rug en wilde niet opnieuw opgenomen worden.

Voor euthanasie bij psychisch lijden zijn drie handtekeningen vereist, één van een psychiater en van twee dokters. Verder moet de arts die euthanasie toepast zich houden aan een aantal regels en voorwaarden. Sophie Nys, de zus van Tine betwist of de procedure naar de letter van de wet is uitgevoerd.

Sophie Nys wordt juridisch bijgestaan door Fernand Keuleneer en Joris Van Cauter.

Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche verdedigen Joris V.H.

Jef Vermassen verdedigt Frank D.

Psychiater Godelieve T. wordt verdedigd door Frédéric Thiebaut.

Niet enkel de beklaagden, maar ook de juryleden gaan een loodzware week tegemoet. Het is euthanasie óf het is moord. Niks daartussen.

Begin wo 15 januari | Gerechtshof | Opgeëistenlaan 400

Bron: Douglas De Coninck | Zeno De Morgen

Barabot | Dansavond

Enkele groepjes van danshuis De Ingang tonen met trots de choreografie waar ze maanden aan gewerkt hebben. Verschillende stijlen komen aan bod. Waag daarna gerust zelf een dansje op de vlotte muziek die gedraaid zal worden.

do 23 januari | Toreke | Barabot | Vlotstraat 22 | 19u00 – 22u00 | gratis

Wijkcinema | King of the Belgians

Nicolaas III, koning van België, is op staatsbezoek in Istanboel als hij en zijn vervolg vernemen dat Wallonië zich onafhankelijk heeft verklaard.

Een Britse cineast neemt hen op sleeptouw op een soms wanhopige, soms hilarische reis op weg naar wat ooit België was. Koning Nicolaas III is een eenzame ziel die het gevoel heeft dat hij het verkeerde leven leidt, maar nu wil hij het heft zelf in handen nemen. Het wordt een tocht vol onverwachte wendingen, verbazende ontmoetingen en momenten van pure vreugde.

Het vervolg: The Barefoot Emperor, komt in februari in de bioscoop.

za 18 januari | Wijkcinema Rabot | Vlotstraat 22 | 20u00 | Deuren 19u30

Barabot | The Game Changers

In de documentaire ‘The Game Changers’ vertellen bekende topatleten hoe sterk hun lichaam is geworden van een plantaardig dieet. De film inspireert sommige mensen om nu dan eindelijk echt veganist te worden.

Deze avond uitsluitend veganistische spaghetti.

do 16 januari | Wijkcinema Rabot | Toreke | Vlotstraat 22 | 20u00

Rommelige knips

Gent gaat deze bestuursperiode aan de slag met het herinrichten van de zeven ‘knips’ van het circulatieplan. De rode blokken en ronde boombakken worden als rommelig ervaren. De herinrichting van de knip aan de Bargiebrug, beter bekend als de Phoenixbrug, die Rabot met de Brugse Poort verbindt, staat gepland voor 2022.

Bron: De Gentenaar