Buurtinfo | Coronakunst

Dit idee komt overgewaaid uit Rotterdam. Een kunstenares vertelde mij dat kunstenaars daar momenteel op grote reclameborden mogen exposeren. Wij hebben hier in de wijk mooie buurtinfo-kasten staan, die in de zomer amper gebruikt worden. In het buurtcentrum hebben ze daar de sleutel van. Ellis De Mets vond het een leuk idee om die kasten tijdelijk ter beschikking te stellen aan kunstenaars of groep jongeren om er iets tentoon te stellen. Begin september op zijn vroegst kan het project van start gaan.