Burgerbudget en Burgerbegroting op maat per wijk

De Dienst Beleidsparticipatie heeft het afgelopen jaar 1,3 miljoen euro verdeeld. 7 Projecten in de kernstad, 5 in de 19e eeuwse gordel en 5 in de 20e eeuwse gordel.

Op korte tijd werd het netwerk van Enchant├ę gerealiseerd. Daar maken zowel Toreke, de frietkraam Bargie en kinderopvangcentrum Tierlantuin deel van uit. Op 9 december 2018 heeft ‘Vrienden van…’ daar een artikel aan gewijd.

Na een grondige evaluatie werd besloten het project Burgerbudget voort te zetten, waarbij de spelregels een beetje worden veranderd. Het burgerbudget voorziet voortaan in een burgerbegroting op maat per wijk. We kunnen als wijkbewoners zelf prioriteiten kiezen bij de besteding van een deel van het stadsbudget. Binnenkort wordt beslist over het bedrag en de wijze van toekenning. Stad Gent beoogt met deze aanpassing om het budget beter over alle wijken van Gent te verdelen.

www.burgerbudget.gent | Dienst Beleidsparticipatie