Buren voor Buren

Op 25 februari schreven we al een aankondiging over de lancering van het project ‘Buren voor Buren’. Vijf buurtbewoners woonden de bijeenkomst bij. Na een korte kennismakingsronde werd duidelijk dat het alle vijf mensen waren, die op de één of andere manier bij wijkactiviteiten betrokken zijn.

Daarna vertoonde Ellis een kort filmpje van OCMW en gaf Griet een korte mondelinge toelichting.

Ongewild ontstond er een spontane discussie over het mobiliteitsplan, maar die werd terecht afgekapt als niet ter zake doende.

Het vraagt een degelijke databank om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Gelukkig bieden nog steeds mensen spontaan hulp aan. Rabot-Blaisantvest staat bekend om zijn solidariteit. De voorganger van pastoor Koen Blieck benadrukte dat tijdens de inhuldiging van het Koen Blieckplein. Hij werd overgeplaatst naar De Zuid en miste daar het saamhorigheidsgevoel.

De avond werd afgesloten met een korte presentatie op groot scherm van ‘Vrienden van Rabot en Blaisantvest’. Een blog die steeds meer ingeburgerd raakt, maar nog lang niet bij alle buurtbewoners bekend is.

di 5 maart | 19u00 | Buurtcentrum | Jozef II-straat 104 | Ellis De Mets | Griet Van Dessel