Brede school

Gent telt tien Brede scholen. Een Brede school is geen school met klaslokalen en leerkrachten. Een Brede school biedt samen met bestaande wijkorganisaties een brede waaier aan kwaliteitsvolle mogelijkheden voor ontplooiing aan kansarme kinderen.

Dit aanbod gaat echt breed: bokslessen, kookworkshops, dans, taalondersteuning, theater, tuinieren… en sinds kort ook zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de zomervakantie.

In Rabot-Blaisantvest zijn minstens twintig groeperingen aangesloten bij Brede School. Ik noem er hier enkele: Mandala, Ibo, Kompas, Teunisbloem, Kopergietery, Toreke, CAW, LDC De Thuishaven, Samenlevingsopbouw, vzw Jong, Tierlantuin, Hogeschool Odisee…

Momenteel coƶrdineert Brede School het project Vita Mike. Op 28 februari is de slotmanifestatie in Minus One.

Brede school | Botermarkt 1 |Ingeborg Lierman | 0496 45 11 43 |onderwijscentrum@stad.gent