Blow-up | Zonnepanelen

Zou het met de warme zomer te maken hebben? Hier en daar worden in het Rabot driftig zonnepanelen geïnstalleerd.

Filips Van Cleeflaan 113 – 119