Blow up | Lach

Schoorsteen van de voormalige Hemptinne | Kolveniersgang