Bentos | Achilles De Maertelaere | 1882 – 1964

Café Bentos is een begrip in Rabot-Blaisantvest. De eerste eigenaar heette Henri Frans, een circusartiest die al vanaf 1915 eigenaar was van Bento’s Bar in de Lammerstraat. In 1934 opent hij een tweede café met de naam Bentos op de hoek van de Wondelgemstraat met de Filips Van Cleeflaan, dat tot dan café Concordia heette. Zijn echte naam was Henri Frans. In het circus werkte hij onder de artiestennaam Bento.

Achilles De Maertelaere was een Gentse kunstenaar die in het Sint-Elizabeth Begijnhof een atelier had. In datzelfde begijnhof werkte ook kunstenaar Edmond De Maertelaere. Dat zorgde voor verwarring. Na de oorlog besloot Achilles een kunstenaarsnaam aan te nemen. Hij verbasterde daarvoor de naam van zijn jeugdvriend, circusartiest en cafebaas Bento tot Bentos.

Achille was zowel schilder als beeldhouwer. Hij was zeer begaan met de arbeidersklasse. Hij heeft een grote muurschildering gemaakt voor Bond Moyson en zijn affiche ‘De klok slaat 5 Ure! Half slapend gaan zy naar ’t fabriek’ is lang gebruikt tijdens de 1-Mei stoet.

In de Gebroeders de Smetstraat staat een door hem vervaardigd oorlogsmonument. Het werd op 18 september 1921 opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereld Oorlog.

Achilles had van café Bentos zijn stamcafeetje gemaakt. Dat café was in de jaren dertig bekend om z’n zwarte handel. Na de oorlog kwamen er ook veel Poolse en Canadese soldaten en havenarbeiders. Mannen met markante koppen die voor Achilles poseerden. Een zo’n portret heeft lang in café Bentos aan de muur gehangen. Na de verhuis van Katia naar Mariakerke heb ik het niet meer gezien.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hingen er twee schilderijen van Achille: ‘Vandaag is ’t hutseput’ en ‘De dagbladlezer’.

Alle informatie over Bentos en zijn werk is welkom bij zijn kleinneef Jean Bourgeois. info@demaertelaere-bentos.be