Begrafenis Koen Blieck

Vandaag is het precies vier jaar geleden dat pastoor Koen Blieck begraven is. Koen maakte zich zorgen over het gemis aan een opvolger. Hetzelfde probleem heeft aalmoezenier Van Welzenes in Nederland. Hij doet alle dopen, trouwen, begrafenissen van de Katholieke schippersgemeenschap. Zelf een schipperszoon. maar zonder opvolging. In tegenstelling tot Koen heeft Van Welzenes geen vaste kerk. De kerkdiensten gebeuren op een multifunctioneel kerkschip dat in Nijmegen in de haven ligt. Bij zijn overlijden blijft er geen gigantische religieuze inventaris achter, wat bij Koen wél het geval is.

In 1997 werd het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) opgericht in Leuven. Het CRKC zet zich in voor de instandhouding en valorisatie van het kunst- en cultuurhistorisch religieus patrimonium. Als expertisecentrum biedt het CRKC advies over goed en doeltreffend behoud en beheer. Op verzoek maakt het inventarissen. Weten wat je hebt, daar begint alles mee. Tot slot begeleiden ze herbestemmingen van religieuze erfgoedcollecties.

In Gent worden 16 kerken ontwijd. Eén ervan is de Sint-Jozefkerk. Onder toeziend oog van CRKC is een groepje van vijf vrijwilligers (vier vrouwen en één man) al anderhalf jaar elke woensdag bezig om de roerende en onroerende goederen in de Sint-Jozefkerk te inventariseren. CRKC heeft voorafgaand enkele opleidingsmomenten georganiseerd. Elk voorwerp wordt beschreven (materiaal), gemeten, de functie wordt genoteerd, de algemene staat waarin het verkeert, genummerd en tot slot gefotografeerd. Dit is lang niet altijd een sinecure. Er is een oudere inventarislijst aanwezig en die nummering moet behouden blijven. Maar vaak zijn voorwerpen onvindbaar, of is de beschrijving zó vaag dat niet duidelijk is of we het juiste voorwerp hebben. Ook het vaststellen uit welk materiaal voorwerpen zijn gemaakt is niet altijd gemakkelijk. De twee fotografen worstelen dan weer met gemend licht (daglicht en kunstlicht) en veel reflectie.

Gelukkig is de kerk groot en wordt hij nog maar zelden gebruikt. Zo konden we een groot deel van het vloeroppervlak gebruiken voor het op kleur sorteren van de meer dan honderd kazuifels.

Lieve maakt geen deel uit van dit groepje, maar heeft de inventarisatie van het kerkarchief op zich genomen. Dat is na de dood van Koen naar het privé-gedeelte van Koen in de pastorie overgebracht. Zij werkt daar tegelijk met ons en zorgt elke woensdag om klokslag 16u00 voor koffie en ‘íets’ lekkers.

Wo | 14u00 – 17u00 | Zij-ingang | Bij Sint-Jozef