Auteursarchief: Marion

Bia Bia

Het handelspand waar nu Bia Bia is gevestigd staat te huur.

Bia Bia | Wondelgemstraat

Corona-maatregelen | Quick Wash

Quick Wash heeft voor de derde keer de openingstijden aangepast. In eerste instantie waren ze van maandag tot en met vrijdag geopend en in het weekend gesloten. Daarop volgde een mededeling dat ze tot en met 3 april gesloten zijn. Nu hangt er een mededeling dat de wasserette op de gebruikelijke uren open blijft onder de voorwaarden die gelden voor openbare gelegenheden.

Voor Quick Wash betekent dit, gezien het vloeroppervlak, dat er niet meer dan 4 personen tegelijkertijd binnen mogen. Verder gelden er de inmiddels ingeburgerde regels omtrent afstand en hoest- en nieshygiëne.

Quick Wash | Wondelgemstraat 135

Corona-maatregelen | Proxy Delhaize

Bij Proxy Delhaize hangt een verzoek aan de klanten om een winkelwagentje te gebruiken. Door het gebruik van een wagentje houd je automatisch wat meer afstand.

Proxi Delhaize | Wondelgemstraat 71

Corona-maatregelen | KU Leuven

Alle lessen zullen tot het einde van het academiejaar via digitale weg plaatsvinden. Luc Sels, rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, houdt wel nog wat opties achter de hand.

Voor sommige opleidingen met een sterke praktijkcomponent, zoals farmacie, vroedkunde of kinesitherapie, kan het nodig zijn om toch naar de campus te komen. Dat kan ten vroegste vanaf mei.

Hij wil vooral vermijden dat studenten door corona studievertraging oplopen. Hoe de examens er zullen uitzien, is nog onduidelijk.

KU Leuven | Gebroeders De Smetstraat 1

Bron: De Gentenaar

Corona-maatregelen | LEZ-zone

Sinds de federale regering op 18 maart strenge regels oplegde voor de bestrijding van het corona-virus, is het aanbod aan openbaar vervoer sterk gedaald. Om ervoor te zorgen dat essentiële verplaatsingen alsnog kunnen gebeuren, past het stadsbestuur de regels voor de LEZ aan. De camera’s blijven actief maar er worden tijdelijk geen boetes uitgeschreven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart. De aanpassing geldt zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn.

Bron: De Gentenaar