Auteursarchief: Marion

Corona-maatregelen | ‘Schakelstraat’

Een mondmasker is in Gent verplicht in de zogenaamde ‘Schakelstraten’. De Wondelgemstraat, de Bevrijdingslaan, de Dampoortstraat en de Dendermondsesteenweg vallen daaronder. In die straten is vanaf morgen een mondmasker verplicht. Daarnaast is nu ook een mondmasker verplicht in de gehele binnenstad.

Inmiddels zijn er drie terrasjes in de Wondelgemstraat bijgekomen. Zijn de gasten mondmaskerplichtig of zijn die vrijgesteld? De bediening in elk geval niet.

Bron: De Gentenaar

Jonge bomen

Een jonge boom die te droog staat gaat kapot. Krijgt hij teveel water dan kan dat ook funest zijn. Droge wortels zijn de belangrijkste oorzaak dat bomen in hun eerste levensjaren dood gaan.

Het Brussels Gewest investeert momenteel in een systeem waarbij tegelijk met het planten een sonde met chip wordt ingegraven.

Op basis van vooraf ingevoerde gegevens, zoals de boomsoort en de samenstelling van de grond laat de ingegraven sonde via een app aan de groendienst weten wanneer een boom water nodig heeft.

Het afgelopen jaar zijn langs de Tondelierlaan een rij nieuwe bomen geplant. Ze zien er na de droge zomer van vorig jaar niet goed uit. Ook de bomen op de Gasmeterlaan maken een trieste indruk. Zo’n ‘alarm’ systeem is in het toekomstige Tondelierpark wellicht geen overbodige luxe.

Bron: De Gentenaar

ABC Brillen en gehoorapparaten

Het handelspand waar lang ABC brillen en gehoorapparaten gevestigd was, is volledig opgeknapt en staat te huur.

We kunnen in onze wijk wel een opticien, slotenmaker, schoenmaker, naaiatelier, fietswinkel, stoffenwinkel… gebruiken.

Er zit nog een naaiatelier in de Noordstraat. Voor de overige diensten moeten we uitwijken naar andere wijken.

Wondelgemstraat 6

Edibox

Het braakliggende veldje aan het Griendeplein heeft door de jaren heen al verschillende bestemmingen gekregen. In 1992 bouwde het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK) er een houten clubhuis. Het VFIK had als doel de leef- en omgevingskwaliteit in de wijk te verbeteren. In Rabot waren weinig gelegenheden voor sociaal contact.

Na de ingebruikname in 2004 van het gloednieuw buurtcentrum in de Jozef II-straat stond het gebouw leeg. Vervolgens werd het tijdelijk gebruikt door de Turkse jongerenwerking Özburum. Op zondagmorgen organiseerde de Unie van Turkse Verenigingen (UTV) er Nederlands les voor kinderen.

Nadat het clubhuis was afgebroken werd het buurtwerk voortgezet in een container. Het in gebruik nemen van die container had nogal wat voeten in de aarde, omdat de elektriciteitskast op een technisch ongunstig punt stond. Özburum en UTV hebben inmiddels een vaste stek gevonden en de container is verwijderd.

Het lapje grond krijgt nu een heel nieuwe invulling met Edibox. Een moestuinproject waar kinderen een totaalbeleving ervaren: van zaadjes tot gezond en lekker op je bord. Daarnaast gaan kinderen via wetenschap experimenteren en de natuur ontdekken.

Griendeplein

Café De Limiet

Café De Limiet heeft van de lockdown gebruik gemaakt om een ‘deftig’ terrasje te installeren. Voordien moesten de klanten zich tevreden stellen met een paar paletten en twee olievaten. Ook is er een mysterieuze ‘escape room’ bijgekomen met de naam Opslot.

De Limiet | Gebroeders De Smetstraat 6

Ik vind het

Ik vind het belangrijker om bekend te staan om mijn werk dan om de futiele of frivole details van mijn job.

Arno Hintjens | Zanger | Zeno De Morgen

Ik leef

Ik leef van dag tot dag: gisteren is dood en morgen bestaat niet. Die mentaliteit heeft me enorm geholpen.

Arno Hintjens | Zanger | Zeno De Morgen

Ik vind het

Ik vind het een plicht je nek uit te steken voor wie zwakker is.

Gaea Schoeters | Schrijfster | Zeno De Morgen