Atelier Rabotrois | app 277 | verdiep 12

Atelier Rabotrois is een groep van 6 makers die in Rabottoren III tijdelijk appartementen inrichten als atelier en open ruimte. Ze helpen de bestaande bewoners met verhuizen en verzamelen oude materialen, van meubilair tot textiel, die anders naar de container gebracht zouden worden. Met het verzamelde materiaal maken ze nieuwe objecten.

Elke eerste donderdag van de maand doen ze van 15u00 tot 18u00 hun deur open voor het publiek.

Deelnemers zijn: Pieter Malfliet, Lore Tyrions, Ine Wynants, Enzo Demeulemeester, Marieke Ceulemans en Laura Seve.

Rabottrois | Opgeëistenlaan 277 | eerste donderdag van de maand | 15u00 – 18u00