Als je

Als je ergens schade wil berokkenen, ga je zoeken wat problematisch kan zijn.

Michel Preud’homme | Voetbalcoach | De Gentenaar