Dagelijks archief: 01/01/2020

What’s in a name?

Odisee De Co-Hogeschool

Hogeschool Odisee heeft het moeilijk te ontcijferen logo vervangen door schreefloze letters met een hoofdletter O. De overige letters staan onderstreept in onderkast (kleine letters).

KU Leuven heeft het bord dat midden voor een raam hing verplaatst.

Het veel te kleine logo Odisee op het dak is vervangen door Technologiecampus Gent. Overdag vallen die witte letters tegen een grauwe lucht niet zo goed op. Tegen een donkere achtergrond zijn ze goed leesbaar, hoewel de ruimte tussen de letters onevenwichtig verdeeld is. Twee rechte lijnen naast elkaar hebben extra ruimte nodig. De combinaties HN, IE en MP staan te dicht op elkaar.

Het bord van Odisee kampt met een nieuw probleem. Overdag duidelijk, maar de kleine letters onderaan staan dicht op elkaar en vloeien in het donker door stralingslicht in elkaar over.

Technologiecampus Gent | Gebroeders De Smetstraat 1

Ons strafvorderingswetboek

Ons strafvorderingswetboek is een napoleontisch gedrocht. Letterlijk. Het is het laatste wetboek dat Napoleon in elkaar geflanst heeft.

Hans Rieder | Topadvocaat | Zeno De Morgen

Nieuwe bestemming Sint-Jozefkerk

Bij het bepalen van een nieuwe bestemming voor de Sint-Jozefkerk is rekening gehouden met de voorwaarden die de Kerkfabriek bij de verkoop had opgelegd. Pastoor Koen Blieck overleed vier jaar geleden na meer dan zijn halve leven aan de kerk verbonden te zijn geweest. Koen maakte van de kerk een pleisterplaats voor de buurt. Stad Gent, de huidige eigenaar van de kerk, gaat zijn erfenis voortzetten door de kerk ten dienste te stellen van de wijk. Om dit te bereiken is een haalbaarheidsonderzoek verricht. Daarbij is sprake van een budget van 2,3 miljoen euro. De grote kelder onder de kerk moet worden verbouwd. De zijingangen moeten volwaardige ingangen worden en er moet sanitair komen. Aan de structuur en het fraaie interieur mag niet worden geraakt, want dat is beschermd.

In totaal zou ongeveer 3.000 vierkante meter ruimte kunnen worden gecreĆ«erd voor een nieuwe hotspot met een mix van starters en sociale organisaties uit de wijk. Een ‘laagdrempelige hub voor ontmoeting, activering en ondernemerschap’, een ‘open huis voor de buurt’. Ze moet een plek worden waar ondernemers die een bedrijfje willen starten en mensen die werk zoeken, terechtkunnen voor begeleiding en advies. Enkele bestaande sociale organisaties uit de wijk krijgen er een vaste plek. Er is een grote multifunctionele ruimte gepland, die kan worden gehuurd voor activiteiten.

Wanneer de werken kunnen plaatsvinden, is nog niet bepaald. Dit voorjaar wordt alvast iemand of een organisatie aangesteld om het tijdelijk beheer van de kerk op zich te nemen.

Bron: Astrid De Bruycker | Schepen van Buurtwerk (SP.A) | De Gentenaar

Er lijkt altijd

Er lijkt altijd tijd zat als je vooruit kijkt. Waarom voelt een terugblik dan alsof alles gisteren was? Weeral 365 dagen voorbij.

Pascal Kerkhove | Directeur redactie | De Zondag